Verkiezingen: als nieuwe politieke partijen wilt deelnemen?

Dinsdag 5 december 2017

Als een nieuwe politieke partij onder een bepaalde naam wil deelnemen aan (alleen) de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet zij deze naam bij het centraal stembureau voor  21 december 2017 voor de gemeenteraadsverkiezing Stein 2018 laten registeren.

Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De spelregels voor het registreren van uw politieke partij vindt u op de website www.kiesraad.nl.

Om u vervolgens te registeren, kunt u contact opnemen per mail via verkiezingen@gemeentestein.nl. U krijgt dan precies te horen hoe het proces loopt bij de gemeente Stein en wat u moet doen.

Alle partijen waarvan wij weten dat ze willen deelnemen aan de verkiezing, hebben van ons een informatiemap verkiezingen 2018 ontvangen, heeft u deze niet ontvangen neem dan contact op per mail via verkiezingen@gemeentestein.nl.

Geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen of provinciale statenverkiezingen hebben in principe ‘doorwerking’.

Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Afdeling Dienstverlening, cluster KCC/BUZA, Bureau verkiezingen
Telefoonnummer: 046-4359393