Huisregels milieupark Stein

 • De milieuparken van RWM, waaronder Milieupark Stein, zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk afval. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd;
 • Je dient woonachtig te zijn in één van de gemeenten Beek, Stein of Sittard-Geleen;
 • Vertoon van een geldig legitimatiebewijs is verplicht;
 • Je dient instructies van de milieuparkmedewerkers op te volgen;
 • De milieuparkmedewerkers zijn bevoegd om de afvalstoffen in uw voertuig of aanhanger te bekijken;
 • Je dient afval dat je morst zelf op te ruimen;
 • Het is niet toegestaan om afvalstoffen van het milieupark af te voeren, over te dragen of te verhandelen;
 • Het betreden van het milieupark is voor eigen risico;
 • Geen toegang voor tractoren en bedrijfswagens;

Toelichting: De laatste jaren is  sprake van een flinke toenamevan tractoren en bedrijfswagens op het milieupark die vooral grof tuin afval (GTA) komen brengen. Dit GTA kan namelijk gratis worden gebracht. Hetheeft er de schijn van dat het hier gaat om bedrijfsafval. Het milieupark is niet voor bedrijfsafval bedoeld, enkel voor huishoudelijk afval (zie bijlage: Art. 8 Afvalstoffenverordening Westelijke Mijnstreek 2016). Bovendien zorgt de aanwezigheid van de tractoren op het milieupark voor gevaarlijke situaties voor de gebruikers en werknemers op dit park. Om de veiligheid van gebruikers en werknemers te garanderen en de kosten van de verwerking van de afvalstromen te reduceren is het per 1-1-2020 uitdrukkelijk verboden om van het milieupark gebruik te maken met een tractor (ook als dit particulier afval betreft) en/of een bedrijfswagen. Het GTA kan door bedrijven tegen betaling op werkdagen rechtstreeks bij de afvalverwerker BES (Biomassa Energiecentrale Sittard) in Sittard worden gebracht worden.

 • Geen toegang voor vervoersmiddelen voorzien van een buitenlands kenteken;

Toelichting: het milieupark is bedoeld voor de inwoners van Stein. Zij dienen zich als zodanig te kunnen legitimeren. Om het toenemende afvaltoerisme door inwoners van onder meer buurlanden te voorkomen is het per 1-1-2020 niet toegestaan om met een voertuig voorzien van een buitenlands kenteken gebruik te maken van het milieupark. Voor de enkele uitzondering waarbij men in het bezit is van een auto met buitenlands kenteken en deze voor privé verkeer gebruikt mag worden én de persoon in kwestie kan aantonen dat hij/zij woonachtig is in de gemeente Stein (of één van de RWM-gemeenten) kan hij/zij na legitimatie alsnog gebruikmaken van het milieupark.

 • De milieuparkmedewerkers kunnen je de toegang tot het milieupark weigeren indien je niet aan de gestelde huisregels voldoet;
 • Op het milieupark van Stein worden de volgendesoorten afvalstoffen gratis geaccepteerd:
  • Tuinmeubelen(kunststof)
  • Vlakglas
  • Metalen
  • Bol glas
  • Textiel
  • Brandblussers/gasflessen
  • Frituurvetten en -oliën
  • Oud papier en karton
  • Witgoed en bruingoed (AEEA)
  • PMD(plastic, metaal en drankverpakkingen)
  • Fijn en grof snoeiafvaloAutobanden zonder velg
 • Op het milieupark van Stein wordende volgende soorten afvalstoffen tegen betaling geaccepteerd:
  • Grof en fijn huishoudelijk restafval
  • Matrassen/bankstellen/tapijt
  • PuinoB-hout en C-hout
  • Asbest

Toelichting: Het minimumtarief per milieuparkbezoek dat voor deze afvalstromen in rekeningwordt gebracht, wordt jaarlijks vastgesteld in het Tarievenbesluit behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing (voor 2020 is deze verordeningvastgesteld door de raad opd.d.14-11-2019) en bedraagt per 1-1-2020 €2,-.

 • Betaling dient plaats te vinden m.b.v. een pinpas;  Bij een vergeten pinpas/onvoldoende saldo wordt euro 25,-administratiekosten in rekening gebracht*).

Toelichting: Op het milieupark is het alleen mogelijk om via pin te betalen. Indien iemand geen pas bij zich heeft of onvoldoende saldo,wordt separaat een rekening opgesteld. Het opstellen van een rekening is een tijdrovende en derhalve kostbare klus.Om dit te reduceren worden administratiekosten ingevoerd. Deze komen bovenop het bedrag dat de inwoner dient te betalen.

 • Op het milieupark van Stein is het niet mogelijk om de volgende afvalstromen aan te bieden/te storten:
  • Klein Chemisch Afval: hiervoorkunt u terecht bij de Chemokar of bij de RWM-milieuparken in Sittard en Geleen(zie afvalwijzer of download de RWM-app voor een overzicht van de standplaatsenvan de Chemokar)
  • Grond;
  • Graszoden (dus ook geen gras dat uitgestoken is en waar veel grond aan hangt);In kleine hoeveelheden mag dit in degft-bak.
  • GF(T) (groente en fruit -afval), ook geen struiken waar het fruit of de groente nog aan hangt). Dit hoort thuis in de gft-bak.
  • Stro/hooi/afval dierenhokken (in kleine hoeveelheid van kleine huisdieren kan dit als restafval via de grijze bak worden afgevoerd);
  • Dierenmest;
  • Explosieven/munitie (hiervoor dient u zich te meldenbij de politie);
  • Autobanden met velg, scooterbanden, motorbanden, tractorbanden.

Toelichting: in 2019 werden op Milieupark Stein bij wijze van uitzondering wel autobanden met velg geaccepteerd. Dezebanden werden vervolgens gratis van velg ontdaan door de fa. BB Banden &Velgen uit Stein (daartoe aangewezen via een aanwijzingsbesluit) waarna alleen de banden werden teruggeleverd bij het Milieupark. Dezefirma is echter niet meer bereid om deze service kosteloos aan te bieden, vanwege de daling van de opbrengst van de verkregen velgen. Daarnaast streeft RWM naar harmonisatie van de acceptatieregels op de RWM Milieuparken. Inwoners die banden met velg aanbieden, zullen m.i.v. 1-1-2020 worden verwezen naar garagebedrijven, bandenfirma’s en autosloopbedrijven in de regio waar zij hun banden met velg tegen betaling van een vergoeding kunnen achterlaten.

Vragen of klachten?

Heb je vragen of klachten? Bel of mail dan met RWM.

 • Telefoonnummer: 046 210 01 20
 • E-mail: kcc@rwm.nl

Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93