(Markt)standplaats aanvragen

Wil je een plaats op de weekmarkt in Stein of een andere locatie? Dan heb je een vergunning nodig. Verder moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en je moet verzekerd zijn.

Marktstandplaats

De markt in Stein vindt plaats op woensdag van 12.00 tot 17.30 uur.

Wat moet ik doen?

Wil je een plaats op onze markt? Bel dan met ons en geef de volgende gegevens door:

 • Wat verkoop je? 
 • Op welke markt wens je een plaats?
 • Jouw naam en telefoonnummer

De marktmeester kijkt of er nog plaats is op de markt. Je vraagt daarna een vergunning aan. Deze vergunning is voor jou persoonlijk. Ons telefoonnummer is 046-435 93 93.

Vergunning overdragen aan een andere ondernemer

Wil je niet meer op de markt staan en ken je een ondernemer die jouw plaats wil overnemen? Bel dan met ons. De marktmeester belt jouw terug.

Hoe gaat het verder?

De marktmeester kijkt of er nog plaats is op de markt. Je vraagt daarna een vergunning aan. Deze vergunning is voor jou persoonlijk. Voor de aanvraag van de vergunning heb je nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een bewijs dat je verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid als je spullen verkoopt
 • Kopie van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Na indienen van de aanvraag krijg je binnen acht weken bericht over onze beslissing.

Wat kost het?

Het aanvragen van deze vergunning is gratis

Zelf een markt organiseren

Wil je zelf een markt organiseren? Dan heb je mogelijk een evenementenvergunning nodig.

Standplaats

Wil je goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam of een bloemenstalletje, buiten de weekmarkt? Vraag dan een standplaatsvergunning bij ons aan. Met een standplaatsvergunning mag je met jouw kraam op een openbare plek in de open lucht staan.

Standplaatsen die je structureel mag innemen

Op de volgende locaties mag u een standplaats innemen:

 • het Beatrixplein te Berg aan de Maas;
 • het parkeerterrein aan het St. Antoniusplein te Urmond;
 • het parkeerterrein in de St. Maartenstraat te Urmond;
 • het plein/kermisterrein aan de Kloosterstraat te Meers;
 • het Past. van Heldenplein te Nieuwdorp;
 • het Dorine Verschureplein te Elsloo;
 • het Raadhuisplein te Stein;
 • nabij Kasteel Elsloo, aan de Maasberg te Elsloo.

Per aangewezen locatie geldt een maximum aantal standplaatshouders tegelijkertijd. Per aangewezen locatie wordt slechts één standplaatshouder per branche toegelaten. Per aangewezen locatie kan een beperking in dagen of een beperking in seizoen gelden.

Standplaatsen die je incidenteel mag innemen

Voor standplaatsen die incidenteel ten behoeve van bijzondere gelegenheden worden ingenomen zijn geen vaste locaties aangewezen. Per locatie wordt beoordeeld of deze voldoet.

Wat moet ik doen?

Wil je een standplaats? Bel of e-mail ons dan en geef de volgende gegevens door:

 • Welke goederen of diensten je verkoopt
 • Op welke plek je de standplaats wilt innemen
 • Op welke dag(en) en tijdstip(pen) je de standplaats wilt innemen
 • Met welk verkoopmiddel je de standplaats wilt innemen

Ons telefoonnummer en e-mailadres vind je op de contactpagina.

Hoe gaat het verder?

Als een standplaats mogelijk is, kun je via onze digitale Vergunningenbalie een aanvraag om vergunning indienen.

Voor de aanvraag heb je nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Kopie van jouw inschrijving bij de Kamer van koophandel (KvK)
 • Een luchtfoto of plattegrond van de exacte locatie van de standplaats als de standplaats incidenteel wordt ingenomen

Na het indienen van de aanvraag krijg je binnen acht weken bericht over onze beslissing.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van deze vergunning worden legeskosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden in onze Legesverordening.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93