Loket Zorg en Participatie

Ervaart u problemen bij het zelfstandig wonen en mee kunnen doen in de maatschappij? Komt u daar zelf of met behulp van anderen niet uit? Dan kunt u terecht met uw vragen bij de gemeente Stein. Via ons algemeen telefoonnummer 046-43 59 393 kunt u in contact komen met een van de klantmanagers Wmo, Sociale Zaken of Jeugd. Zij kunnen u verder helpen. U kunt ook een melding doen via deze website onder Loketten > Formulieren > Meldingsformulier (keuze uit Wmo of Jeugd).

Wie gaat waarover?

  • De klantmanagers Wmo behandelen de vragen over begeleiding, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassing en vervoer van inwoners vanaf 18 jaar.
  • Bij vragen of problemen over opvoeding komt u in contact met een klantmanager Jeugd, dan gaat het om inwoners tot 18 jaar.
  • De vragen over werk en inkomen kunt u stellen bij de klantmanager Sociale Zaken.

Team per dorp

Het is belangrijk dat de klantmanagers de dorpen waarin zij werken goed kennen. Daarom zijn ze per dorp ingedeeld. Zo kunnen ze inwoners het beste helpen. Onze medewerkers zijn op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch bereikbaar. Belt u na deze tijd? Dan maken we een telefoonnotitie en wordt u binnen 24 uur door de klantmanager teruggebeld. Geef dus duidelijk aan in welke wijk u woont. U kunt ook een e-mail sturen naar info@gemeentestein.nl. Geef daarbij duidelijk uw ondersteuningsvraag aan, uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en dorp. In onderstaande schema staan de partijen die in elk dorp actief zijn, waar ze over gaan en hoe ze bereikbaar zijn.

Gesprek

  • De klantmanagers Wmo nemen na een melding contact met u op. Indien nodig gaan zij met u in gesprek: het zgn. keukentafelgesprek bij u thuis. Daarin wordt verder ingegaan op uw situatie en vraag. Samen met u wordt gekeken wat ondersteunend kan zijn in uw situatie.
  • De klantmanager Jeugd doorlopen hetzelfde proces als de klantmanagers Wmo (na melding telefonisch contact en evt. een keukentafelgesprek).  
  • De klantmanager Sociale Zaken kan u tijdens een afspraak verder op weg helpen, bijv. de regelingen die van toepassing zijn of wie u kan helpen bij budgetteren en het scheppen van financieel overzicht. Heeft u geen werk meer en wilt u in aanmerking komen voor een uitkering? Kijk dan op www.werk.nl via deze website kunt u zich inschrijven en ziet u waar u recht op heeft. 
Clientondersteuning

U kunt voor ondersteuning bij het keukentafelgesprek wellicht terecht bij familie of vrienden? U kunt ook gebruik maken van onafhankelijke clientondersteuning bijv. van stichting MEE of Partners in Welzijn, maar ook bij de vrijwillige ouderenadviseurs van de KBO kunt u terecht. De contactgegevens en meer informatie over genoemde partijen vindt u in bovengenoemd schema.

Inloopspreekuren
  • Schuldhulpverlening: Open inloop iedere woensdag van 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur, op telefoonnummer: 046-435 93 93.
  • MEE Zuid Limburg: Wekelijks open inloop op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis. Telefonisch dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 088-010 22 22, meer informatie: www.meezuidlimburg.nl.
  • Inloop GGZ: iedere woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en iedere vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur in MFC De Grous (Heerstraat Centrum 38) Ontmoeting, contact en activiteiten voor mensen met een psychische/psychosociale beperking, en hun netwerk (zie voor meer info ondestaande flyer).
  • Vluchtelingenwerk: spreekuur voor statushouders iedere woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur in het gemeentehuis. Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 046-411 01 11.
24- uurs bereikbaarheidsdienst

Sensoor is een organisatie die 24 uur bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Het nummer voor de regio Westelijke Mijnstreek is: 045-571 99 99. Meer informatie? www.sensoor.nl

Hoofdnavigatie