Dien hier online uw vergunning, ontheffing of melding in

U wilt een vergunning, ontheffing of melding indienen voor een organiseren van een activiteit of werkzaamheden in het kader van o.a. een

  • evenement
  • optocht
  • drank & horeca
  • kansspel
  • standplaats
  • collecte / inzameling
  • stookontheffing
  • verhuur leegstaande woning

Ga dan direct naar de digitale vergunningenbalie: doe de check en dien meteen in.

Omgevingsloket

Wilt u (ver)bouwen, slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen, reclame maken, etc. ? Doe dan zelf een aanvraag of vergunningencheck via www.omgevingsloket.nl.

Hoofdnavigatie