Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2014 worden de belastingtaken van de gemeente Stein uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van Regel uw belastingzaken onine!dienstverlening en het behalen van efficiencyvoordelen door het onderbrengen van het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen.

Digitaal loket

Het digitale loket bevindt zich op www.BsGW.nl. Deze website biedt de mogelijkheid belastingvragen digitaal door te geven naar de BsGW. Gebruik daarvoor het formuliercontact belastingvragen. Vragen kunnen ook telefonisch worden gesteld via nummer 088-8420420.

Hoofdnavigatie