Bedrijvencontactfunctionaris

Gemeente Stein beschikt over een bedrijvencontactfunctionaris. Deze functie wordt vervuld door mevrouw Angèle Bedrijvencontactfunctionaris Angele KurversKurvers. Bedrijvencontactfunctionaris mevrouw Angele KurversDe bedrijvencontactfunctionaris is op de hoogte van regels, bepalingen en ontwikkelingen waarmee een ondernemer te maken kan krijgen.

De bedrijvencontactfunctionaris:

  • is het gemeentelijk aanspreekpunt en vraagbaak voor ondernemers;
  • is op de hoogte van gemeentelijk beleid, procedures, (wettelijke) regelingen, beschikbare kavels, grondprijzen, etc.;
  • coördineert, begeleidt en bewaakt de procedures. Het streven daarbij is de doorlooptijd van de verschillende procedures zo kort mogelijk te houden;
  • bezoekt regelmatig ondernemers. Hierbij kunnen plannen, problemen en wensen van bedrijven worden aangekaart;
  • neemt deel aan overleg met ondernemersverenigingen als Maaskant-Stein;
  • onderhoudt contacten met buurgemeenten, Kamer van Koophandel en andere adviesinstanties op het gebied van economische zaken en recreatie; en toerisme wil (startende) ondernemers informeren, inspireren en stimuleren.

Als u wilt weten of de bedrijvencontactfunctionaris iets voor u kan betekenen, kunt u contact met haar opnemen via onderstaande contactgegevens. Let wel, door omstandigheden is zij tijdelijk minder goed bereikbaar.

E: info@gemeentestein.nl
T: 046-43 59 393

Correspondentieadres:
Postbus 15
6170 AA Stein

Hoofdnavigatie