Inzameling kerstbomen

In de eerste weken van het nieuw jaar worden kerstbomen opgehaald. Wanneer dit in jouw straat gebeurt, lees je in de RWM-afvalwijzer of kijk op www.rwm.nl/waar-kunt-u-terecht/huis-aan-huis-inzameling.

Leg de kerstboom vóór 07.30 uur buiten op de plaats waar ook de afvalcontainers worden geledigd (of bij hoogbouwlocaties naast de verzamelcontainer). Let er op dat de boom zonder kluit en zonder versiering worden aanboden. De stam mag niet dikker zijn dan 10 cm. De kerstboom mag ook (verkleind) in de GFT-container.