Kandidatenlijst

Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

De voorzitter van het centraal stembureau voor de Steinse gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 maakt ingevolge artikel I 1 van de kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau op 9 februari 2018 waarin beslist is over:

  • de geldigheid van de lijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • de nummering van de lijsten en de lijstencombinaties;

Voor een ieder ter inzage is gelegd bij bureau verkiezingen, afdeling dienstverlening.

De kandidatenlijsten, zoals op 9 februari vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het Centraal Stembureau, kunt u hier (PDF, 1.3 MB) downloaden.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93