Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018

Om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 moeten politieke partijen op 5 februari a.s. stukken bij de gemeente overleggen. Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat je moet weten?

 • 5 februari 2018 is de dag van de kandidaatstelling.
 • Graag een afspraak maken voor het inleveren op 5 februari.
 • Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.
 • De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen al 30 januari worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Om een afspraak te maken voor de voorinlevering kun je contact op nemen met het cluster Verkiezingen van de gemeente Stein.
 • Alle relevante informatie met betrekking tot de kandidaatstelling vind je op de website van de Kiesraad.
 • Met vragen of om een afspraak te maken kun je contact op nemen met cluster Verkiezingen via tel: 046-4359393.

Wat moet je inleveren?

 • Registratieformulier (model H1);
 • Verklaring van instemming kandidaat (model H9);
 • Geldig legitimatiebewijs per kandidaat die nog geen zitting heeft in huidige raad;
 • Verklaringen van voorgenomen vestiging (als de kandidaat nog niet in Stein woonachtig is);
 • Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (H3-2);
 • Ondersteuningsverklaringen (voor nieuwe partijen);
 • Bewijs van betaling waarborgsom (voor nieuwe of partijen die niet bij de vorige verkiezing een zetel hebben behaald);
 • Samenvoeging van aanduidingen (2 of meer partijen leveren samen 1 lijst in).

Waarborgsom kandidaatstelling

 • Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom voor de kandidaatstelling betalen.
 • Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is dit bedrag € 225,-.
 • De waarborgsom moet betaald worden ofwel per kas bij het Team KCC/PuZa, ofwel door het overmaken op de  bankrekening van de gemeente Stein: IBAN NL20BNGH0285008110 t.n.v. de gemeente Stein, onder vermelding van “Waarborgsom kandidaatstelling ……..(naam politieke groepering). 
 • Het bedrag moet uiterlijk 22 januari 2018 ontvangen zijn.
 • Het bewijs van storting dient bij inlevering van de kandidatenlijst op 5 februari 2018 ingeleverd te worden. Indien de politieke partij uiteindelijk op de dag van de kandidaatstelling toch besluit om geen kandidatenlijst in te leveren zal terugbetaling geschieden aan degene die het bedrag heeft betaald.
 • Wordt 75% of meer van de kiesdeler gehaald dan wordt de waarborgsom terugbetaald. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels.