Op tijd erbij

De gemeente Stein, Stichting Partners in Welzijn (PIW) en de woningcorporaties Zaam Wonen, Wonen Limburg en Woonpunt willen inwoners die te maken hebben met schulden op tijd helpen. Dat kan door de inzet van vrijwilligers die helpen bij het regelen van de administratie. Zo kunnen we afsluiting van gas, water en licht en huisuitzettingen voorkomen.

Hoe werkt de vroegsignalering?

De schuldhulpverlener van de gemeente krijgt informatie van woningcorporaties, elektriciteitsbedrijven, zorgverzekeraars en de waterleidingmaatschappij over inwoners die betalingsachterstand hebben. Dit noemen we vroegsignalering. De schuldhulpverlener geeft dit door aan de vrijwilligers van PIW zodat zij contact kunnen opnemen met de inwoner om de mogelijkheden voor hulp te bespreken.

Wat houdt de hulp in?

Wil je gebruik maken van de hulp van de vrijwilliger van PIW? Dan neemt PIW binnen 5 werkdagen contact op om een kennismaking te plannen. De ondersteuning gebeurt thuis of in het kantoor van PIW in Beek. De vrijwilliger heeft veel ervaring in het bieden van administratieve ondersteuning, heeft een geheimhoudingsplicht en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De vrijwilliger helpt bij overzicht brengen in jouw administratie of geeft advies over regelingen. Ook maakt de vrijwilliger papieren in orde, bijvoorbeeld voor een uitkering, schuldhulpverlening en aanvragen voor Wmo, huur-, zorgtoeslag, kind gebonden budget, kinderbijslag enz.

Is er professionele hulp nodig? Dan schakelt de vrijwilliger, met jouw toestemming, hiervoor extra hulp in.

PIW maakt een dossier aan om de voortgang van de ondersteuning bij te houden. Je kunt dit dossier altijd inzien, aanvullen of laten aanpassen. Ook kun je het dossier laten vernietigen. Jouw privacy blijft daarbij altijd geborgd. Het dossier wordt nooit met anderen gedeeld, tenzij je daar toestemming voor geeft. De ondersteuning van PIW is gratis.

De schuldhulpverlener neemt contact op met mogelijke schuldeisers zodat zij weten dat je hulp krijgt van PIW. Op die manier wordt voorkomen dat bijvoorbeeld energie wordt afgesloten.

Wat als ik geen ondersteuning wil?

Het aanbod van PIW is altijd vrijblijvend en niet verplicht. Je mag aangeven dat je geen gebruik wilt maken van de geboden hulp. De vrijwilliger geeft aan wat hiervan de gevolgen zijn en geeft jouw keuze door aan de schuldhulpverlener. Die brengt dan de schuldeisers op de hoogte.

Meer weten of vragen?

Iedere woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur is er in het gemeentehuis een inloopspreekuur voor inwoners met financiƫle vragen op. Ook kun je contact opnemen met de schuldhulpverlener van de gemeente Stein via 046-4359393 of met PIW via 046-4575700.