Huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze periode van ‘zoveel mogelijk thuisblijven’ vanwege het coronavirus, is het extra belangrijk goed naar elkaar om te kijken.

Let een beetje op elkaar

Nu gezinnen de hele dag samen thuis zijn, kunnen spanningen eerder oplopen. Juist gezinnen in kwetsbare situaties kunnen in deze tijd sneller aan hun grenzen zitten, met alle risico’s die daarbij horen. Laten we er daarom samen voor zorgen dat thuis een veilige plek is voor iedereen, en extra alert zijn op signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties.

Hulp en ondersteuning

Heb je het vermoeden dat iets niet in orde is, hoor je ruzies, vertrouw je de situatie niet en maak je je zorgen om een kind, volwassene of ouder? Kijk dan voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Veilig Thuis (0800-2000). Natuurlijk kun je kinderen er ook op wijzen dat ze zelf de Kindertelefoon kunnen bellen (0800-0432). Voor volwassenen is er de Luisterlijn (0900-0767).

Bij vermoedens van seksueel geweld is de specialistische zorg van het Centrum Seksueel Geweld Limburg dag en nacht bereikbaar (0800-0188). Deze experts regelen voor slachtoffers van seksueel geweld in één keer alles wat nodig is.

Samen Sterk

Let op elkaar, en laten we met elkaar voor iedereen een veilig ‘samen thuis’ maken. Dat is ontzettend belangrijk in deze tijd, voor kinderen, maar ook voor volwassenen in een kwetsbare situatie.