Dienstenvoucher Hulp in het huishouden

Kom je als mantelzorger niet toe aan jouw eigen huishouden of heb je hulp in het huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar zou je het fijn vinden om extra grote schoonmaak te laten plaatsvinden? Dan is de dienstenvoucher Huishoudelijke Hulp wellicht iets voor jou.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Inwoners kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde dienstenvoucher Huishoudelijke Hulp. Door het aanschaffen van dienstenvouchers kun je extra Hulp bij het Huishouden afnemen tegen een gereduceerd tarief.

Kosten

Een dienstenvoucher geeft recht op 1 uur hulp in het huishouden bij een, door de gemeente gecontracteerde, aanbieder naar keuze. Met ingang van 1 april 2017 betaal je zelf slechts een bijdrage van €5,00 per dienstenvoucher (1 uur) en de gemeente vult het restantbedrag aan tot het werkelijke uurtarief.

Wie kan gebruik maken van de dienstenvoucher?

Dat kan als je:
a. een Wmo indicatie hebt, of
b. mantelzorger bent en geregistreerde staat bij het steunpunt mantelzorg.

Hoe kan de dienstenvoucher gebruikt worden?
De dienstenvoucher kan alleen ingezet worden voor schoonmaakwerkzaamheden. Vanaf april 2017 zijn de eerste 10 vouchers gratis.

Hoe kan ik dienstenvouchers aanschaffen?

De dienstenvouchers (PDF, 226.4 kB) zijn alleen te verkrijgen via aanmelding op de website van de uitvoeringsorganisatie Zorglokaal. De link luidt www.portaal.diensten-voucher.nl.

“Het zijn van een mantelzorger is iets dankbaars, maar ook zwaar”, vertellen Marc en Petra. Hun mantelzorgconsulent was op de hoogte van hun situatie. Zij heeft hun op de hoogte gesteld van de dienstenvoucher huishoudelijke hulp. Nu krijgen ze elke week twee uur huishoudelijke hulp tegen een gereduceerd tarief. “Erg bijzonder dat de gemeente aan de groep mantelzorgers denkt.” Meer weten over het verhaal van Marc en Petra? Lees dan verder op: https://www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/18/een-steuntje-in-de-rug