Help jij onze gemeente (nog) veiliger te maken?

Uit cijfers blijkt dat de gemeente Stein een veilige gemeente is. Toch geven inwoners regelmatig aan dat zij zich, om welke reden dan ook, onveilig voelen. De gemeente Stein doet onderzoek naar dit veiligheidsgevoel. We willen graag jou mening horen! Wat zorgt ervoor dat jij je veilig voelt in onze gemeente en wat niet? Wat kunnen we verbeteren? Wat speelt voor jou mee om je (nog) veiliger te voelen?

Vragenlijst veiligheidsgevoel voor inwoners 

Vragenlijs veiligheidsgevoel voor ondernemers 

Wanneer je de vragenlijst helemaal hebt ingevuld, maak je kans op een van de 25 Steinpassen met een waarde van €20,00 euro. Je kunt ook een oproep via een brief ontvangen.

Resultaten en vervolg

Na afronding van de vragenlijst worden de resultaten door het onderzoeksbureau verwerkt. Begin 2024 ontvangen wij deze resultaten en we zullen dan een analyse uitvoeren. Deze analyse dient als basis voor gesprekken met inwoners. Vanaf het tweede kwartaal 2024 zullen er groepsgesprekken plaatsvinden per deelgebied, waar inwoners, ondernemers en partners van de gemeente Stein aan kunnen deelnemen. De uitkomsten van deze gesprekken en de adviezen die daaruit ontstaan, kunnen leiden tot duidelijke maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in gemeente Stein te verbeteren.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93