Belangrijke data gemeenteraadsverkiezingen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste data.

Laatste dag registratie aanduiding Woensdag 27 december 2017
Dag van kandidaatstelling Maandag 5 februari 2018
Kiezersdebat DOP Elsloo Maandag 12 maart
Lijsttrekkersdebat gemeente Maandag 19 maart
Dag van stemming Woensdag 21 maart 2018

Op deze pagina komt informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, zal op deze pagina meer informatie komen.