Regelgeving

Meldpunt Minder regels

De gemeente Stein heeft tientallen regelingen, die voor burgers, bedrijven en verenigingen van belang zijn. U moet dan met name denken aan gemeentelijke verordeningen. Heeft u een opmerking over deze regelingen of procedures? Meld dit dan bij de gemeente.

Hoewel in veel gevallen de modelregelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten worden gevolgd, is het niet uitgesloten dat hier onvolkomenheden in staan. Denk bijvoorbeeld aan overbodige regels of stroperige procedures. Via dit meldpunt kunt u aangeven wat er volgens u beter kan. Wij horen graag hoe we het gemakkelijker voor u kunnen maken. Mogelijk wordt de regeling naar aanleiding van uw suggestie aangepast. Minder regels betekent minder bureaucratie.

Wat meldt u bij het meldpunt?

Bij het meldpunt kunt u uw mening geven over:

• Regelgeving
• Procedures

Wat meldt u niet bij het meldpunt?

Het meldpunt is niet bedoeld voor het melden van:

• Schade of overlast in uw buurt
• Klachten over gedragingen van ambtenaren
• Bezwaar en beroep
• Inhoudelijke wensen of opmerkingen over het beleid van de gemeente


Bekijk regelgeving van de gemeente Stein hieronder.

Ongerubriceerd

Hoofdnavigatie