Organisatie

De gemeente Stein is een platte organisatie die zich kenmerkt als een directiemodel. Er is een tweehoofdige directie (gemeentesecretaris en adjunct-gemeentesecretaris/afdelingsmanager MRB) waarbij de gemeentesecretaris tevens de Algemeen directeur is. Eind 2011 is ambtelijke organisatie, in afwachting van een aantal toekomstige ontwikkelingen, tijdelijk teruggebracht naar vijf afdelingen.

De gemeentesecretaris staat aan het hoofd, met daaronder vijf afdelingsmanagers en de medewerkers. De afdelingen zijn onderverdeeld in kleinere teams ( de zogenaamde clusters) die zelfstandig kunnen werken. De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en coachen van zijn medewerkers. Hij of zij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en de resultaten van de afdeling.

Eindverantwoordelijk voor de totale organisatie is de Algemeen directeur; de gemeentesecretaris. Deze oefent zijn taak uit in goede samenwerking met de afdelingsmanagers. Samen met de afdelingsmanagers vormt hij het Managementteam (MT).
 

Hoofdnavigatie