Organisatie

Organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Bedrijfsvoering, Dienstverlening, MRO (Maatschappij, Ruimtelijke ontwikkeling en projecten) en W&I (Werk en Inkomen).

De afdelingen zijn verdeeld in teams.

De afdelingen en teams worden direct aangestuurd door de afdelingsmanagers en teamleiders. Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris die zijn taak in goede3 samenwerking uitoefent met de afdelingsmanagers. Samen met de afdelingsmanagers vormt hij het Managementteam (MT)

Te downloaden:

Hoofdnavigatie