Extra inkomen nodig?

Voor werk, een uitkering of ondersteuning bij inkomen kun je je melden bij Vidar in Sittard-Geleen. Vidar werkt ook voor inwoners van de gemeente Stein. Ga voor meer informatie naar www.vidar.nl

Als je onvoldoende geld hebt om van te leven, is er een aantal regelingen die je kunnen helpen.

  • Bijzondere bijstand - hiermee kun je onverwachte en bijzondere hoge kosten betalen.
  • Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen - huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag van 800 euro.
  • Individuele inkomenstoeslag - als je 5 jaar of langer een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kun je 1 keer per jaar extra geld aanvragen.
  • Individuele studietoeslag - Studenten die door ziekte of een andere medische reden niet in staat zijn om via een baantje een extra zakcent te verdienen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de individuele studietoeslag.
  • Toeslagen Belastingdienst - Misschien heb je recht op zorg-, huur, - of kinderopvangtoeslag. Je vraagt deze toeslagen aan bij de Belastingdienst.
  • Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg - Lang niet iedereen heeft geld voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging of culturele instelling. Daarom zijn de gemeente Sittard-Geleen en Stein aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg.
  • Zorgverzekeringspakket - Voor mensen met een laag inkomen heeft Vidar samen met VGZ 2 zorgverzekeringen samengesteld.