Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Evenementenvergunning aanvragen

Wil je een evenement organiseren? Dan heb je meestal een evenementenvergunning nodig, maar soms is een melding voldoende. Lees hier hoe het werkt en bekijk de video. 

Vergunning of melding?

Melding

Kleine, eenvoudige (buiten)evenementen kunt u gratis melden. Dit doe je minimaal acht weken van tevoren. Je hebt geen vergunning nodig als jouw evenement aan deze eisen voldoet:

  • Er zijn minder dan 150 bezoekers op het drukste moment.
  • Het duurt niet meer dan één dag.
  • Het vindt plaats, op maandag t/m zaterdag tussen 10:00u en 01:00u of zondag tussen 13:00u en 01:00u.
  • Het wordt niet op de rijbaan gehouden, (brom)fietspad of parkeerplaats op of grenzend aan de hoofdwegenstructuur of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Het evenement is geen onaanvaardbare belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten (dit wordt beoordeeld door de gemeente).
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht op maandag t/m zaterdag voor 10:00u of na 01:00u of zondag voor 13:00u of na 01:00u,
  • Het geluidsniveau op de gevels van omringende woningen is niet hoger dan 70 dB(A).
  • Je plaatst een tent met een maximale vloeroppervlakte van 49 m2.
  • Je plaatst een tribune met een maximale hoogte van 1 meter. 
  • Je plaatst een podium tot maximaal 25 m2.

Vergunning

In alle andere gevallen moet je een vergunning aanvragen. Per 1 april 2018 kun je een aanvraag evenementenvergunning (of melding) indienen via de “EvenementAssistent”. Deze EvenementAssistent functioneert als een digitaal loket.

Mocht je uitleg willen over het gebruik van de EvenementAssistent kijk dan in deze handleiding (PDF, 3.4 MB).


Meer informatie over evenementen vindt je in de  evenementenbrochure (PDF, 16.9 MB).

Liever persoonlijk contact opnemen?

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 046 435 93 93.