Opening Taalcafé

Datum

Maandag 12 september 2022 11:30 uur - 14:30 uur

Locatie

Bibliotheek De Domijnen - Bibliotheek Stein

Website: https://www.dedomijnen.nl/bibliotheek/programma/opening-taalcafe-stein/

De gemeente Stein gaat in samenwerking met Bibliotheek De Domijnen van start met een Taalcafé. Dit Taalcafé wordt feestelijk geopend op 12 september om 11.30 uur door wethouder Gina van Mulken, interim directeur-bestuurder De Domijnen Joery Wilbers en taalvrijwilligers.

Het Taalcafé bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten waar inwoners van de gemeente Stein die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteuning kunnen krijgen. In het Taalcafé wordt, onder begeleiding van taalvrijwilligers, op een leuke manier geoefend in het beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven.

Het Taalcafé in de gemeente Stein maakt onderdeel uit van de aanpak laaggeletterdheid. In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen. Bibliotheek De Domijnen heeft het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid als één van haar speerpunten opgenomen in haar beleid. Hiervoor werken wij nauw samen met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en welzijns- en onderwijsinstellingen.

De opening van het Taalcafé valt samen met de landelijke Week van Lezen en Schrijven die van 8 t/m 14 september gehouden wordt.

In 2022 staan in Bibliotheek Stein op maandag 17 oktober, 14 november en 12 december van 12:30 tot 14:30 uur Taalcafés gepland.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93