Sportcafé Stein

Datum

Maandag 18 juli 2022 19:00 uur - 21:00 uur

Locatie

Steinerbos in Stein

Deze avond houden we een inspiratiesessie gezonde sportomgeving in Steinerbos! Twee thema's staan tijdens deze bijeenkomst centraal.

  • Sport en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Is het dan eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde (sport)omgeving? Sportclubs spelen immers een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Maar hoe ga je hier nou concreet mee aan de slag? Tijdens deze inspiratiesessie wordt er uitgebreid stil gestaan bij het ontwikkelen van een beleid rondom roken, alcohol, eten en drinken. We gaan in op de centrale rol die de sportvereniging speelt als een prettige en gezonde plek, waar kinderen gezond gedrag aanleren, in een rookvrije omgeving.

Aan bod komt:

  • bewust omgaan met alcohol schenken;
  • streven naar een rookbeleid en rookvrije omgeving;
  • stimuleren dat er ook een gezondere keuze mogelijk is qua eten en drinken.

Centraal staat hierbij: Wat vind je als vereniging belangrijk? Hoe pakken we dit aan? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de vereniging daar achterstaat en meewerkt?

  • De sportpedagoog Simone Willems

Wat doet zij en wat kan ze voor jullie als vereniging betekenen?

Kinderen met gedragsproblemen, autisme en/of ADHD vinden vaak moeilijk hun draai bij de sportvereniging in de wijk.

Om verenigingen te ondersteunen in de aanpak van deze ‘onhandelbare’ kinderen, is er een speciale functionaris werkzaam bij Ecsplore: de sportpedagoog. Samen met de verenigingsondersteuners is het doel om een sportklimaat te creëren waarin de ongelijkheid wordt verkleind en waarin ook kwetsbaren zich positief kunnen ontwikkelen. Dat moet zorgen voor meer sportplezier en minder uitval bij de verenigingen.

Meer informatie en aanmelden via: Informeren & inspireren - Ecsplore


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93