Werkzaamheden Dijkversterking Urmond

Datum

Maandag 6 april 2020 - zondag 31 mei 2020

Locatie

Dijkring 85, Urmond

Werkzaamheden Dijkversterking Urmond

In opdracht van Waterschap Limburg gaat aannemersbedrijf Ploegam B.V. de dijkversterking in Urmond realiseren. Met het versterken van de dijken is Urmond veiliger voor hoogwater.

Uitvoering werkzaamheden
Het werk betreft de reconstructie van de dijk ter plaatse van de kruising Beekstraat / Urweg. Om Urmond te beschermen tegen hoogwater worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het aanbrengen en verwerken van klei;
  • Het aanbrengen van onderhoudspaden;
  • Het aanbrengen van (asfalt)verhardingen;
  • Het aanpassen en verleggen van diverse kabels en leidingen;

Tijdelijke afsluiting Urweg / Urmonder Parallelweg
Vanaf medio april 2020 tot medio eind mei 2020 zal de Urweg / Urmonder Parallelweg tussen de Dalerveltweg en Beekweg zijn afgesloten voor doorgaand verkeer zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.