Welzijn spreekuur Mantelzorg Zuid, Mee en PIW

Datum

Woensdag 13 februari 2019 10:00 uur - 12:00 uur

Locatie

Buurtcentrum Nieuwdorp

Gezamelijk spreekuur van de 3 welzijn partners