Europese Parlementsverkiezingen 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

Kiesgerechtigdheid

Om te mogen stemmen voor het Europees Parlement moet de kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is de kiezer 18 jaar of ouder én niet uitgesloten van het kiesrecht.

De kiezer ontvangt een stempas van die gemeente waar deze op de dag van kandidaatstelling (09-04-2019) ingeschreven staat met een woon-/briefadres in de Basisregistratie Personen.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uiterlijk 9 mei 2019 krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd.

Mocht u uw stempas kwijtraken of niet ontvangen hebben dan kunt u tot uiterlijk 22 mei 2019, 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij team Burgerzaken van de gemeente Stein. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsbewijs tonen: dat mag dus niet verlopen zijn!

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Bij de verkiezing van het Europees Parlement mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op donderdag 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een identiteitsbewijs gebruiken waar de geldigheid 24 mei 2014 óf later op vermeld staat.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich bij het stembureau melden met het door een Nederlandse gemeente óf de Nederlandse politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal én een ander document waarop uw naam is vermeld én waarop een foto van u is afgebeeld.

Overzicht stembureaus in de gemeente Stein

Hieronder vindt u een overzicht van de vastgestelde stembureaus voor de verkiezingen van het Europees Parlement 2019. Graag maken we u er op attent dat uw stempas bij alle stembureaus geldig is. Alle stembureaus zijn voor minder validen toegankelijk.

 1. MFC De Grous Heerstraat-Centrum 38
 2. Gemeentehuis Stadhouderslaan 200
 3. Basisschool Kerensheide Langhaagweg 85
 4. Buurtcentrum Nieuwdorp Bergènkenstraat 1
 5. Café Brasserie Merode Merodestraat 31
 6. Bie Gerda Kloosterstraat 19a
 7. Bramerthof Speelheuvel
 8. de Kooypoort Urmonderplein 43
 9. Fanfarezaal Oud Urmond Urmonder Maasstraat 5
 10. Multifunctioneelcentrum Berg a/d Maas Bergerweg 1
 11. Verpleeghuis La Famille Aelserhof 51
 12. Parochiezaal Mariakerk Bandkeramiekersstraat 2
 13. Kantine S.V. Haslou Mergelakker 66
 14. Kindcentrum Aelse Dross Essersstraat 2

Let op: Café Zaal De Dikke Stein in Elsloo is niet beschikbaar als stembureau tijdens de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 i.v.m. andere verplichtingen op deze verkiezingsdag.

Via waarismijnstemlokaal is heel gemakkelijk het dichtstbijzijnde stembureau te vinden in de kaartviewer of via het downloaden van de open databestanden.

Een ander voor u laten stemmen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand die ook kiesgerechtigd is een volmacht verlenen. Deze kiesgerechtigde mag dan namens u stemmen. Op de achterzijde van de stempas kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente. Vul de volmacht volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas/onderhandse volmacht geeft ook een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs zijn. Maak een kopie van uw identiteitsbewijs onbruikbaar voor anderen, geef niet zomaar informatie over uzelf! Pas op met persoonlijke informatie op papier!

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Stein woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor dezelfde Provinciale Statenverkiezingen. Het hiervoor benodigde formulier (model L 8) kunt u afhalen of aanvragen bij team Burgerzaken van de gemeente Stein of hier downloaden Model L8 (PDF, 65.5 kB). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 20 mei 2019 door de gemeente Stein zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stemmen in een andere gemeente bij verkiezing Europees Parlement

Als u voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 22 mei 2019, 12.00 uur, bij team Burgerzaken van de gemeente Stein.

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen voor een kiezerspas. Het hiervoor benodigde formulier (model K 6) kunt u afhalen of aanvragen bij team Burgerzaken van de gemeente Stein of downloaden Model K6 (PDF, 24.5 kB). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.