Emigreren of lang in het buitenland verblijven

Emigreert u vanuit de gemeente Stein naar het buitenland te gaan wonen? Dan meldt u dat bij de gemeente

LET OP! Blijven er één of meerdere personen achter dan komt iedereen die mee verhuist naar het gemeentehuis om de verhuizing door te geven.
Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.

Wat moet u weten?

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie van kinderen jonger dan 16 jaar door
  • Curatoren geven de emigratie door van mensen die onder curatele zijn gesteld
  • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen

Wanneer moet u een emigratie doorgeven?

  • Binnen 5 dagen vóór vertrek

Bewijs van uitschrijving

Voor het vestigen in sommige landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig.

U krijgt het bewijs van uitschrijving aan de balie mee.

Hoe lang duurt de aanvraag?

De gemeente verwerkt de emigratie binnen 4 weken.