Drank - en horecavergunning ondernemers 

Wil je een zaak starten of overnemen waar je alcoholische drank verkoopt? Dan vraag je een drank- en horecavergunning aan. Schenk je alleen alcoholvrije drank? Dan heb je een vergunning schenken alcoholvrije drank nodig. Doe dat in de gemeente waar het bedrijf is gevestigd.

Wil je lichte alcohol, zoals bier en wijn, schenken tijdens een evenement? Dan heb je een ontheffing nodig.

Drank- en horecavergunning

Het kan bijvoorbeeld gaan om een:

 • horecabedrijf (café of restaurant);
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant;
 • cafetaria of snackbar;
 • slijterij.

Verkoop je alleen lichte alcohol, zoals bier en wijn? En verkoop je deze dranken alleen om mee te nemen? Dan heb je geen drank- en horecavergunning nodig. De volgende zaken hebben bijvoorbeeld geen drank- en horecavergunning nodig:

 • Levensmiddelenwinkels
 • Supermarkten
 • Snackbars waar alcohol alleen verkocht wordt om mee te nemen en waar geen alcohol in de snackbar gedronken wordt

Je mag geen alcohol schenken aan personen beneden de 18 jaar.

Voorwaarden

Je kunt de vergunning krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • Alle leidinggevenden staan niet onder curatele.
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag. Hiervoor vragen we justitiële gegevens op.
 • Alle leidinggevenden hebben een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • Jouw horecabedrijf of slijterij voldoet aan de zogenaamde ‘inrichtingseisen’.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

• Je hangt huisregels op in de kantine(s)
• Barvrijwilligers volgen de benodigde cursussen, zoals de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA cursus)
• De vereniging/stichting stelt een bestuursreglement op in verband met sociale hygiëne

Wat moet ik doen?

Via onze digitale Vergunningenbalie kun je een aanvraag om een drank- en horecavergunning indienen. Stuur het volgende met de formulieren mee:

 • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart van de leidinggevende(n).
 • Overige personalia van de leidinggevende(n).
 • Kopie van bewijsstukken kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.
 • Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, waarop aangegeven de lokaliteit(en) waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, en de bij de inrichting behorende terras(sen) met vermelding van maten.
 • Een kopie van een arbeidsovereenkomst ten aanzien van leidinggevende(n) die in loondienst zijn.
 • Een kopie van een koopakte of huur- of pachtovereenkomst van het pand.
 • Het door de leidinggevenden ingevulde Formulier “Bijlage bij Model A”.

Indien het betreft een paracommerciële instelling (vereniging/stichting), dient verder te worden meegestuurd:

 • Een afschrift van de statuten van de vereniging/stichting.
 • Een afschrift van het door het bestuur van de vereniging/stichting vastgestelde bestuursreglement (inclusief een lijst met IVA-gecertificeerde barvrijwilligers).

Soms vragen we nog om extra stukken.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van deze vergunning worden legeskosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden in onze Legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Je krijgt bericht van ons binnen acht weken na ontvangst van jouw aanvraag. Vraag je de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijg je binnen zes maanden bericht.

Vergunning schenken alcoholvrije drank

Voorwaarden

Je kunt de vergunning krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
• Alle leidinggevenden staan niet onder curatele.
• Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag. Hiervoor vragen we justitiële gegevens op.

Wat moet ik doen?

Via onze digitale Vergunningenbalie kun je een aanvraag om een vergunning schenken alcoholvrije drank indienen. Stuur het volgende met de formulieren mee:

 • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart van de leidinggevende(n).
 • Overige personalia van de leidinggevende(n).
 • Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, waarop aangegeven de lokaliteit(en) waar dranken worden verstrekt/genuttigd en de bij de inrichting behorende terras(sen) met vermelding van maten.
 • Een kopie van een arbeidsovereenkomst ten aanzien van leidinggevende(n) die in loondienst zijn.
 • Een kopie van een koopakte of huur- of pachtovereenkomst van het pand.

Soms vragen we nog om extra stukken.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van deze vergunning worden legeskosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden in onze Legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Je krijgt bericht van ons binnen acht weken na ontvangst van jouw aanvraag.

Ontheffing Drank- en Horecawet

Met een ontheffing is het mogelijk om lichte alcohol, zoals bier en wijn, tijdens een evenement te verstrekken. Het schenken van sterke drank is niet toegestaan. Je mag niet schenken aan personen onder de 18 jaar.

Voorwaarden

Je kunt de ontheffing krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
 • Alle leidinggevenden hebben een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne

Wat moet ik doen?

Via onze digitale Vergunningenbalie kun je een aanvraag om een ontheffing indienen. Stuur het volgende met de formulieren mee:

 • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart van de leidinggevende(n).
 • Overige personalia van de leidinggevende(n).
 • Kopie van bewijsstukken kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van deze ontheffing worden legeskosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden in onze Legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Je krijgt bericht van ons binnen acht weken na ontvangst van jouw aanvraag.

Nieuw Register Sociale Hygiëne

Heb jij kortgeleden je diploma Sociale Hygiëne behaald? Of ben je al langer in bezit van een diploma Sociale Hygiëne? Registreer jezelf of bevestig je registratie dan opnieuw in het Register Sociale Hygiëne.

Per 1 juli 2023 is er namelijk een nieuw Register Sociale Hygiëne. Vanaf 1 juli 2023 wordt het Register Sociale Hygiëne beheerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Met de overgang naar de Lcsh wordt het register bijgewerkt. Persoonsgegevens worden gecontroleerd via het burgerservicenummer (BSN). Dit kon de SVH, de partij die daarvoor het Register Sociale Hygiëne beheerde, niet op die manier doen.

Voor het verkrijgen van een Alcoholvergunning moeten leidinggevenden in horeca- en slijterijbedrijven voldoende kennis en inzicht hebben van sociale hygiëne. Met het behalen van een erkend diploma krijg je het verzoek om je in te schrijven in het Register Sociale Hygiëne. Gemeenten gebruiken dit register bij het beoordelen van de aanvraag voor een Alcoholvergunning en de bijschrijving van een leidinggevende op de Alcoholvergunning.

Bevestig je aanmelding opnieuw

Heb je jouw diploma vóór 1 juli 2023 gehaald? Stond je al geregistreerd in het oude Register Sociale Hygiëne van de SVH? Dan is het belangrijk dat je jouw registratie opnieuw bevestigt en zo nodig wijzigt in het nieuwe register. Zo wordt het nieuwe register bijgewerkt.

Je kunt je registratie (aanmelding) gratis bevestigen via de website van Register Sociale Hygiëne. Het oude register blijft vanaf 1 juli 2023 nog 5 jaar bestaan. Daarna worden de niet-bevestigde registraties verwijderd.

Meld je aan 

Heb je jouw diploma ná 1 juli 2023 gehaald? Sta je nog niet in het nieuwe Register Sociale Hygiëne? Controleer dan eerst of jouw diploma erkend is op de website van het Register Sociale Hygiëne. Daarna kun je jezelf registreren in het Register Sociale Hygiëne.
De kosten voor registratie bedragen €92,-. De betaling kun je meteen met iDeal doen.

Meld je vandaag nog aan. Iedereen die een diploma Sociale Hygiëne heeft, kan worden opgenomen in het nieuwe Register Sociale Hygiëne.

Dus heb je een diploma Sociale Hygiëne? Ga dan naar www.registersocialehygiene.nl en registreer jezelf of bevestig jouw registratie opnieuw.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93