Dorpenteams

Wat is een dorpenteam?

Bij een dorpenteam kun je terecht met al je vragen over welzijn, zorg, veiligheid, wonen, werk, inkomen en jeugdhulp. Maar ook met vragen over omgaan met een beperking, overlast in de buurt of over ondersteuning bij je buurtinitiatief.

In een dorpenteam zitten verschillende mensen met een eigen deskundigheid en ervaring. Samen pakken ze een zorg- of hulpvraag van een inwoner op. Signalen worden vroegtijdig besproken en we zoeken creatieve oplossingen voor mensen die tussen wal en schip vallen.

Dorpenteams werken gebiedsgericht. “We werken samen in het dorp, dichtbij de inwoner om tijdig hulp te bieden. We komen steeds vaker hulpvragen tegen waar meerdere problemen moeten worden aangepakt”, vertelt Hans de Ridder (welzijnswerker bij Partners in Welzijn). Verschillende deskundigen werken dan samen om samen met de inwoner(s) de problemen aan te pakken.

In de gemeente Stein zijn drie dorpenteams actief:

  • Elsloo (inclusief Catsop en Meers en de Maasband);
  • Urmond (inclusief Berg aan de Maas en Nattenhoven) en
  • Stein.

Inbreng in dorpenteam?
Je kunt als inwoner, vrijwilliger of professional een vraagstuk of meerdere problemen inbrengen voor het dorpenteam. Hiervoor neem je contact op met de coördinator: Emilie Klinkers. Lees hier hoe je iets kunt inbrengen bij het dorpenteam (PDF, 96.5 kB). Soms is er toestemming nodig, bijvoorbeeld als je een casus wilt inbrengen, hiervoor gebruik je het toestemmingsformulier (PDF, 51.5 kB). Zie hier de planning van de dorpenteams (PDF, 48.0 kB) en wanneer de dorpenteams bij elkaar komen. Ook kunnen de teams op afroep bij elkaar komen.

“Samen komen we namelijk tot de beste oplossingen om inwoners te ondersteunen”, vertelt Hans de Ridder (buurtmakelaar Partners in Welzijn). Bovendien kunnen we met de dorpenteams preventief én efficiënter werken, aldus Larissa Walczak (wijkverpleegkundige). Hans en Larissa vertellen hierover: Dorpenteams helpen mensen

Meer informatie? Bel of mail Emilie Klinkers, coördinator van de dorpenteams
T: 046-4359393 @ emilie.klinkers@gemeentestein.nl