Dorpenteams

Er zijn drie dorpenteams actief in de gemeente Stein in de gebieden: Elsloo, Stein en Urmond. In een dorpenteam zitten verschillende mensen met een eigen expertise. Een team bestaat uit een dorpscontactpersoon, buurtmakelaar van Partners in Welzijn, klantmanagers Wmo, Sociale Zaken en Jeugd, consulent van MEE, wijkagent en wijkverpleegkundige. Samen pakken we een zorg- of hulpvraag van een inwoner op die bij de gemeente, PIW of andere partijen bekend is. We bespreken vroegtijdige signalen en we zoeken naar creatieve oplossingen voor mensen die tussen wal en schip vallen. Het dorpenteam richt zich op wat er echt nodig is om de inwoner te helpen.

Gebiedsgericht samenwerken
Door dorpenteams werken we meer samen en dichtbij de inwoner om tijdig hulp te bieden. “We komen steeds vaker hulpvragen tegen waar meerdere problemen moeten worden aangepakt. Daarvoor moeten we met meerdere professionals samenwerken, dat kan prima via het dorpenteam”, aldus Hans de Ridder, welzijnswerker bij Partners in Welzijn.

Inbreng in dorpenteam?
Je kunt als inwoner, vrijwilliger of professional een vraagstuk of meerdere problemen inbrengen voor het dorpenteam. Ook kun je zelf aanschuiven bijvoorbeeld bij jouw eigen casusbespreking. Hiervoor neem je contact op met de coördinator: Emilie Klinkers. Lees hier hoe je iets kunt inbrengen bij het dorpenteam (PDF, 167.4 kB). Soms is er toestemming nodig, bijvoorbeeld als je een casus wilt inbrengen, hiervoor gebruik je het toestemmingsformulier (PDF, 202.2 kB). Zie hier de planning van de dorpenteams (PDF, 568.6 kB) en wanneer de dorpenteams bij elkaar komen. Ook kunnen de teams op afroep bij elkaar komen.

Meer informatie? Bel of mail Emilie Klinkers, coördinator van de dorpenteams
T: 046-4359393 @ emilie.klinkers@gemeentestein.nl