Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Apotheek Stein

Apotheek Stein heeft de voordeuren weer geopend. Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle patiënten weer welkom aan de balies tijdens de reguliere openingstijden. Er is tijdelijk een (beschermde) balie opgezet in de hal van de apotheek. Hier kan klaargemaakte medicatie alleen afgehaald worden. Geef de apotheek voldoende tijd om de medicatie klaar te zetten (minimaal 1-2 werkdagen). Voor meer informatie zie de website.

De apotheek blijft de medicatie standaard bezorgen voor mensen die:
• 70 jaar of ouder zijn;
• kwetsbaar zijn door andere aandoeningen;
• koorts en/of verkoudheidsklachten hebben;
• In contact zijn geweest met een corona-patiënt.

Bij drukte kan je het beste op een later tijdstip terugkomen.

Apotheek Urmond

Apotheek Urmond heeft de voordeuren weer geopend. Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle patiënten weer welkom aan de balies tijdens de reguliere openingstijden.  De teams van apotheek Urmond en apotheek Stein doen hun uiterste best om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Voor meer informatie zie de website.

Houd rekening met elkaar en geef elkaar voldoende ruimte, zowel binnen als buiten. Bij drukte kan je het beste op een later tijdstip terugkomen.

Apotheek Elsloo

Apotheek Medisch Centrum Elsloo houdt haar deuren gesloten om besmetting en verspreiding tegen te gaan en zo de continuïteit van de farmaceutische zorg te garanderen. Contact met de apotheek zal tot nader order uitsluitend telefonisch plaatsvinden via 046 - 87 000 60

Voor het afhalen van geneesmiddelen maken wij gebruik van de 24-uurs uitgifte automaat. Je ontvangt een sms met een afhaalcode. Met deze afhaalcode kan de medicatie opgehaald worden uit de automaat.  De apotheek verzoekt u de medicatie binnen 3 uur na het ontvangen van de afhaalcode op te (laten) halen.
Aanmelden voor het gebruik van de Pharmaself kan telefonisch bij de apotheek.

Indien nodig worden geneesmiddelen aan huis bezorgd.

Team Apotheek Medisch Centrum Elsloo doet haar uiterste best om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen!

Politie

Er is géén spreekuur van de politie meer op het gemeentehuis.

PIW

Gezien de maatregelen is face to face contact, behoudens uitzonderingen waarbij een fysieke afspraak nodig is, momenteel niet mogelijk. Om de dienstverlening te blijven continueren blijft PIW bereikbaar en hebben zij op alternatieve wijzen contact met burgers. PIW heeft hiervoor de volgende bereikbaarheidsdiensten opzet:

  • Bereikbaarheidsdienst Open inlopen Stein, dagelijks tussen 09.00 – 17.00 uur te bellen op 046 – 457 57 00 (algemene nummer van PIW).
  • Bereikbaarheidsdienst voor pedagogische hulpvragen en opvoedvraagstukken in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin / https://opgroeienin046.nl/. Dagelijks te bereiken van 09.00 – 17.00 uur te bellen op 046 850 69 10 (algemene nummer van CJG).
  • Bereikbaarheidsdienst speciaal voor nabestaanden en familieleden van mensen die getroffen worden door Corona alsook de mensen die dagelijks aan het bed staan om deze mensen te helpen / te verzorgen. PIW staat hen bij! Dagelijks te bereiken via het algemene nummer van PIW van 09.00 – 17.00 uur.

MEE

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is ook MEE Zuid-Limburg genoodzaakt om vergaande veiligheidsmaatregelen te nemen c.q. een bijdrage te leveren om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Tot nader bericht gelden de volgende richtlijnen:

  • In principe zijn er geen face to face contacten (geen contacten waar je bij elkaar in de buurt bent) met medewerkers van MEE-ZL.
  • MEE ZL voert zoveel mogelijk dienstverlening en ondersteuning telefonisch uit.
  • Ons serviceloket, ons kantoor en onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via 088 010 2222.
  • Het kantoor van MEE ZL, Frankenlaan 7 te Heerlen is gesloten.
  • Alle informatiebijeenkomsten,  trainingen en groepsactiviteiten zijn geannuleerd.

Werkzaamheden Enexis

Net als veel organisaties heeft ook Enexis Netbeheer de nodige veiligheidsmaatregelen genomen als gevolg van het coronavirus. Dit zou betekenen dat een groot deel van de werkzaamheden, waarbij zij de woning van onze inwoners moeten betreden, uitgesteld moet worden. Om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Het uitstellen van werkzaamheden gaat ten kosten van de huidige kwaliteit van het gas- en elektranet. Om dit tegen te gaan, voeren Enexis en Gemeente Stein samen een proef uit. Veiligheid en gezondheid staan hierin altijd voorop. De proef is erop gericht om binnen de gestelde veiligheidsmaatregelen, werkgelegenheid voor bedrijven te behouden. Op een zo efficiënt mogelijke manier en door zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Concreet betekent dit dat inwoners wordt gevraagd om zelf de gasaansluiting te ontluchten. Dit kan op een eenvoudige en veilige manier. Inwoners van straten waar momenteel de gasleiding wordt vervangen, ontvangen persoonlijk bericht en duidelijke instructies van Enexis. Voor vragen of meer informatie, neem contact op jouw gasmonteur. De contactgegevens staan vermeld in het persoonlijke bericht van Enexis.

Steunpunt Mantelzorg Zuid

In deze tijd van Corona vinden de komende tijd geen huisbezoeken, inloopspreekuren of (groeps-)activiteiten plaats. Het Steunpunt Mantelzorg Zuid en mantelzorgconsulente Pia Bronckhorst staan wel telefonisch voor u klaar. Het telefoonnummer van Pia is 06-83668178; het nummer van het Steunpunt Mantelzorg Zuid is 043-3215046.

Pia en haar collega’s bieden een luisterend oor, maar kunnen ook ondersteunen in praktische zin. Zij weten namelijk welke initiatieven er zijn die u kunnen helpen bij de dagelijkse dingen zoals boodschappen doen.

Ook als er zorgen zijn over het volhouden van zorg of met andere vragen kunt u bij het Steunpunt terecht. De medewerkers zoeken samen met u naar een oplossing.

Voor kinderen
Speciaal voor kinderen die zorgen voor een ander en zich nu vervelen, hun vriendjes missen of wel iets anders willen doen dan schoolwerk, is er de Corona-kunstlijn. Via mail, app of telefoon kan een tekening aangevraagd worden bij Merel Claessens, consulent voor jonge mantelzorgers. Ze is te bereiken via M.claessens@mantelzorgzuid.nl of 06-17309182. Ook voor vragen of een luisterend oor.

Zorgt u voor iemand in Duitsland of België?
Bij het Steunpunt kunt u een ‘Verklaring als Mantelzorger’ aanvragen zodat u de grens zonder problemen kunt passeren. Registratie als mantelzorger bij het Steunpunt is een vereiste. De verklaring kan worden aangevraagd via het telefoonnummer 043-3215046 en via het emailadres info@mantelzorgzuid.nl.

Omnibuzz

Op www.omnibuzz.nl staat alle informatie over de maatregelen die Omnibuzz in het vervoer neemt m.b.t. het corona virus.

Omnibuzz stuurt ook nieuwsbrieven waar dit veelvuldig aan bod komt. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.omnibuzz.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Ook worden klanten bij het reserveren van een rit geattendeerd op de consequenties in het vervoer.