Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee je extra en bijzondere kosten kunt betalen. Je hebt recht op bijzondere bijstand als je voldoet aan de voorwaarden. Ook moeten de kosten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Voorwaarden en vragen

Kijk voor voorwaarden en vragen over bijzondere bijstand op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzondere-bijstand


 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je tijdens kantoordagen telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente via telefoonnummer 046-43 59 393.