Bijstandsuitkering

Wanneer je te weinig geld heeft om in jouw levensonderhoud te voorzien, kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt jouw inkomen aangevuld tot een minimale grens. Je hebt dan een inkomen totdat je weer aan het werk kunt.

Aanvraag? Eerst inschrijven

Schrijf je in op www.werk.nl. Dat is belangrijk. Gebruik daarvoor je DigID-code. Als je deze niet hebt of vergeten bent, kun je op www.digid.nl een DigiD-code aanvragen.

Werken op afspraak

Als je een uitkering wilt aanvragen, bel dan met het Klantcontact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen via het telefoonnummer 14 046. Je geeft dan aan dat je een bijstandsuitkering wilt aanvragen en dat je in de gemeente Stein woont. Vervolgens wordt een afspraak voor een persoonlijk gesprek aan het Werkloket gemaakt. Het Werkloket voor de Westelijke Mijnstreek is gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen.

Nadat je telefonisch een afspraak heeft gemaakt, ontvang je een afspraakbevestiging. Het gesprek vindt plaats bij het Werkloket.

Tijdens een persoonlijk gesprek bij het Werkloket worden jouw mogelijkheden naar werk onderzocht. Ook worden daar al afspraken over gemaakt. Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over de mogelijkheden om een uitkering aan te vragen bij de gemeente Stein. Je krijgt dan een formulier mee waarmee je terecht kunt bij de gemeente Stein. Pas nadat je dit formulier hebt, kun je de gemeente bellen voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden en vragen

Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand voor de voorwaarden en vragen over een bijstandsuitkering.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je tijdens kantoordagen telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente via telefoonnummer 046-43 59 393.