Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, bedrijvigheid of landbouw. En wat erop gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld woonhuizen of bedrijven.

Het bestemmingsplan bestaat uit.

  • Een verbeelding (plankaart)
  • Regels voor gebruik en bouwen
  • Uitleg over wat wel en niet mag binnen de bestemming

Bestemmingsplan inzien?
Dat kan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Specifieke vragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 046-43 59 393.