Bedrijvencontactfunctionaris

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. De bedrijvencontactfunctionaris is hierbij een belangrijke schakel.

Wat doet de bedrijvencontactfunctionaris?

  • Centraal aanspreekpunt
  • Schakel tussen bedrijfsleven en gemeentelijke overheid
  • Verbindingsofficier voor individuele ondernemers
  • Periodiek overleg met ondernemers -en winkeliersverenigingen
  • Ondernemers wijzen op kansen in Stein en de regio

Contact

Neem vragen of voor meer informatie contact op met de bedrijvencontactfunctionaris  via ondernemen@gemeentestein.nl of telefonisch via 046-43 59 393. De gemeente is ook bereikbaar via LinkedIn en biedt ondernemers de mogelijkheid zich te abonneren op de digitale nieuwsbrief.
‚ÄÉ