(Wonen aan) Het kloppende hart van Berg

Op 30 januari heeft een veertigtal inwoners meegepraat over de toekomst van het Beatrixplein in hun dorp Berg aan de Maas.
Na een presentatie door landschapsarchitect Caspar Slijpen over het huidige plein en omgeving, konden de aanwezigen hun wensen, suggesties en ideeën met betrekking tot de inrichting van het plein kenbaar maken in een interactieve sessie. Dit gebeurde aan de hand van vijf thema’s: Opruimen (wat kan er allemaal weg op het plein?), Parkeren/verkeer, Groen, Meubilair en Gebruik van het plein.

Voorstellen

Met de opgehaalde informatie zal Caspar vervolgens aan de slag gaan om één of meer inrichtingsvoorstellen voor het plein op te stellen. Deze voorstellen worden in het voorjaar aan de bewoners gepresenteerd. Tenslotte heeft Stephan Maussen van Wijontwikkelensamen.nl iedereen geïnformeerd over de mogelijkheden van het gezamenlijk realiseren van een eigen woning aan het Beatrixplein (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kortweg CPO).

Informatieavond

Op dinsdagavond 12 maart vond in het MFC in Berg aan de Maas een eerste informatieavond plaats voor belangstellenden. Kon je hier niet bij aanwezig zijn? Lees hieronder het verslag van deze avond.

Het verslag van deze informatieavond is hier te downloaden. (PDF, 236.3 kB)

De volgende informatieavond staat gepland op woensdag 24 april om 19.30 uur in het MFC. Heb je interesse, vragen of wil je graag op de hoogte blijven? Je bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Meer informatie over de mogelijkheden voor wonen aan het Beatrixplein vind je op www.miadriessen.nl


Dit project is in samenwerking met:

Documenten n.a.v. informatiebijeenkomst 12 maart 2019