Advies voor vereningen

Advies voor verenigingen 

Het draaiende houden van een gezonde en toekomstbestendige vereniging is geen eenvoudige klus. Zo komen verenigingen voor steeds grotere uitdagingen te staan op het gebied van leden, kader en financiën. Tegelijkertijd veranderen de inwoners, omgeving en maatschappij, en daarmee ook het (potentiële) ledenbestand, de behoeften en verwachtingen. Alsof dat nog niet genoeg is, worden vereniging geconfronteerd met uiteenlopende wet- en regelgeving, rondom zaken als corona, belasting, privacy, integriteit, hygiëne, duurzaamheid, etc.

Advies & ondersteuning

Gelukkig zijn er volop organisaties waarbij je als vereniging terecht kunt voor advies, ondersteuning en antwoorden op je vragen. Met veel verenigingen hebben we als gemeente regelmatig contact, over zaken als subsidies, evenementen, vergunningen, zaalhuur, accommodatiebeheer, corona maatregelen, etc. Hiervoor kun je terecht bij je vaste contactpersoon. Heb je deze niet of weet je niet bij wie je moet zijn, dan helpt onze verenigingsadviseur je graag verder.

Overigens zijn er ook tal van andere instanties die verenigingen kunnen helpen bij het oplossen van hun problemen. Organisaties als Ecsplore, PIW, GGD en MEE vervullen een belangrijke rol op dit vlak, elk met hun eigen focusgebied. Dit zijn dan ook belangrijke partners voor de gemeente Stein. Daarnaast vallen veel verenigingen onder een federatie of koepel (NOC*NSF, KNMO, OLS e.a.), of zijn zij aangesloten bij een bond (KNVB, LBM e.a.). Ook bij hen kun je als vereniging aankloppen met je vragen of problemen. Hiermee kun je overigens ook terecht bij uiteenlopende adviesorganen op regionaal (Huis voor de Sport Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, e.a.) of nationaal niveau (NOV, NLvoorelkaar e.a.). Veel van deze organisaties vind je op de pagina links voor verenigingen. 

Soms is een hulpvraag erg omvangrijk, specialistisch of ben je als vereniging niet in staat om zelf te achterhalen wat nu écht het probleem is. Op zo’n moment kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de services van NOC*NSF, die beschikbaar worden gesteld vanuit het Nationaal Sportakkoord. Vanuit dit traject kan een procesbegeleider worden aangesteld, die jullie helpt om het probleem boven tafel te krijgen en tot een geschikte oplossing te komen. Hierop volgend kan een passende interventie worden ingezet. Over het algemeen kunnen deze services kosteloos worden ingezet. De beschikbaarheid is echter niet eindeloos en inzet ervan verloopt via de adviseur lokale sport. Ook hiervoor kun je contact opnemen met de verenigingsadviseur.

Contactpersonen

Zoals aangegeven zijn er tal van organisaties en personen die jou als vereniging kunnen adviseren en ondersteunen. Als gemeente werken we hiervoor intensief samen met Ecsplore, wat op dit vlak een verlengstuk van de gemeente is. Maar bij wie moet je nu waarvoor zijn? Hieronder een overzicht met de voornaamste contactpersonen en -gegevens. Zij stellen zichzelf hieronder kort aan je voor:

Verenigingsadviseur & Beleidsmedewerker sport


Frank van den Boomen T: 046-435 93 62 E: Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl Foto Frank van den Boomen

Verenigingen en vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij het in beweging krijgen en houden van mensen. Tegelijkertijd wordt er steeds meer van hen verwacht. Zo staan ze voor uitdagingen op het gebied van leden, kader of financiën. Ook krijgen ze te maken met veranderende doelgroepen, behoeften, verwachtingen en regelgeving. Dit terwijl de vereniging vaak nog altijd draait op diezelfde handvol vrijwilligers, met volop goede bedoelingen, maar beperkte capaciteit en expertise. Als verenigingsadviseur help ik je vraag verder met dit soort uitdagingen, of verwijs ik je door naar iemand die dat kan. Heb je zelf al contact met één van mijn collega’s voor een subsidie, evenement, vergunning of accommodatie? Dan kun je natuurlijk direct bij diegene terecht. Zo streven we samen met jullie naar actieve en vitale verenigingen.


Sportpedagoog

Simone Willems T: 06-51 80 15 14 E: simone.willems@ecsplore.nlFoto Simone Willems

Sport is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook goed voor het zelfvertrouwen, voor teamgeest, discipline, sociale integratie, talentontwikkeling en morele vorming. Sportbeoefening biedt jongeren kansen voor het bijdragen aan persoonlijke en sociale ontwikkeling, waardoor jeugdigen op sociaal verantwoordelijke wijzen leren deelnemen aan de samenleving. Kinderen met gedragsproblemen, autisme en/of ADHD vinden vaak niet de aansluiting bij de sportvereniging in de wijk. Ouders weten niet hoe ze dit moeten aanvliegen en stellen hierin een hulpvraag. De sportpedagoog kan hierin ondersteunen!


Regioconsulente Iedereen Kan Sporten (IKS)

Chantal Bos T: 06-51326763 E: chantal.bos@ecsplore.nlChantal Bos

Iedereen Kan Sporten Westelijke-Mijnstreek is een samenwerking tussen 3 gemeentes; Sittard-Geleen, Beek en Stein. Deze gemeentes zetten, samen met diverse partners in de gemeentes, zich samen in om de sporten voor mensen met een beperking een betere en prominentere plaats te geven in de Westelijke-Mijnstreek.

Ik ben het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, en organisaties over alles op het gebied van aangepast sporten. Ook met individuele vragen met betrekking tot sport- en beweeg activiteiten voor mensen met een beperking kunnen jullie bij mij terecht.


Combinatiefunctionaris Sport & Bewegen

Djordy Zaicsek T: 06-13 87 74 82 E: Djordy.zaicsek@ecsplore.nl Afbeelding Djordy Zaicsek

Ik ben eerste aanspreekpunt in Stein als het gaat om alle programma’s voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en voor senioren. Mijn werkzaamheden zijn het organiseren, faciliteren en stimuleren van sporten en bewegen voor de doelgroepen primair onderwijs en senioren. Denk hierbij aan de programma’s Smart and Fit en Buurt in actie voor het primair onderwijs en voor de senioren onder anderen de ouderenontmoetingsdagen.

 


Beweegcoach healthyLIFE & Beweegmakelaar

Veri Dautzenberg T: 06-20 59 53 10 E: veri.dautzenberg@ecsplore.nlAfbeelding Veri

Als beweegcoach begeleid ik deelnemers binnen het healthyLIFE programma op het gebied van bewegen, waarvan een aantal groepen in Stein op dit moment. Daarnaast ben ik ook actief als beweegmakelaar en help ik volwassenen en senioren te zoeken naar een structurele sport of beweegmogelijkheid die bij hun past. Binnen het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) ben ik ook betrokken en doe ik op dit moment de coördinatie in Stein.

 


Kinderleefstijlcoach & JOGG regisseurAfbeelding Sanne Hamers

Sanne Hamers T: 06-40011496  E: sanne.hamers@ecsplore.nl 

Gezonde kinderen zijn blije en energieke kinderen en dat gun ik elk kind. Vandaar dat ik mij sinds een jaar in Stein inzet als JOGG regisseur voor de gezonde omgeving van kinderen. Want als de omgeving van kinderen steeds gezonder wordt is het voor hen ook makkelijker om die gezonde keuze te maken. We werken hierbij samen met scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen, bedrijven en zorgverleners. Een gezonde jeugd is een gezonde toekomst!


Meer informatie voor verenigingen