Verkeersbesluit Woeringenstraat Stein

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Het college van B&W heeft het besluit genomen voor het aanbrengen van een parkeergelegenheid in de Woeringenstraat te Stein, dit om het parkeren te regulieren.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

- plaatsen bord parkeervoorziening, voorzien van onderbord “uitsluitend in de vakken”;

- de bestaande markeringen worden opgefrist;

- t.h.v. Woeringenstraat / Van der Marckstraat wordt een extra parkeerhaven aangebracht.

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Verder zie toelichting.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Veugelers (046-4359393).

Hoofdnavigatie