Verkeersbesluit GGA Urmond Oost

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Het college van B&W heeft het besluit genomen voor het wijzigen van een 5-tal verkeerskundige maatregelen, dit in het kader van de gebiedsgerichte aanpak Urmond Oost.

De volgende wijzigen worden uitgevoerd:

-      het uitbreiden van de bestaande 30-zone, dit door het opnieuw inrichten van de Graetheidelaan en St. Antoniusplein;

-      het opheffen van de eenrichting aan het plein hoek Graetheidelaan / St. Antoniusplein;

-      het verplaatsen van de invalidenparkeerplaats aan het plein hoek Graetheidelaan / St. Antoniusplein;

-      het verwijderen van het parkeerverbod t.h.v. Sint Fransiscusstraat 2 t/m 14;

-      het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats t.h.v. Ruys de Beerenbroucklaan 25.

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Verder zie toelichting.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Veugelers (046-4359393).

Hoofdnavigatie