Verkeersbesluit camperparkeerplaats Berg a/d Maas

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Het college van B&W heeft het besluit genomen voor het instellen van een camperparkeerplaats aan de Berger Maasstraat te Berg aan de Maas.

De camperparkeerplaats wordt gerealiseerd op de parkeerplaats aan de Berger Maasstraat, ter hoogte van het veer. Deze camperparkeerplaats zal middels het plaatsen van het bord E08-5 van het RVV 1990, voorzien van onderbord “max 3 x 24 uur”, worden vormgegeven.

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Verder zie toelichting.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Veugelers (046-4359393).

Hoofdnavigatie