Verkeersbesluit Baesweilerstraat en Tripstraat

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Het college van B&W heeft het besluit genomen voor het aanpassen van de eenrichting in de Baesweilerstraat en de Tripsstraat en het instellen van hinkend parkeren in de Baesweilerstraat.

De eenrichting van de Baesweilerstraat wordt van de Peldenstraat richting de Kamperstraat en de eenrichting in de Tripsstraat wordt van de Diepenbeekstraat richting de Baesweilerstraat.  Het hinkend parkeren zal middels het plaatsen van de borden E08-1 van het RVV 1990, en het aanbrengen van markeringen op het trottoir, worden vormgegeven.

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Verder zie toelichting.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Veugelers (046-4359393).

Hoofdnavigatie