Uw mening over waarderingsactiviteiten in 2016

Dit item is verlopen op 01-07-2017.

Veel inwoners dragen op allerlei manieren hun steentje bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Vrijwilligers, mantelzorgers en mensen die een bijzondere prestatie op het gebied van sport of cultuur hebben geleverd, zijn speciaal in het zonnetje gezet in 2016. Afgelopen december hebben onze inwoners deze vormen van waardering geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten zetten we hier op een rijtje.

Vrijwilligerswaardering

Vrijwilligers konden de uren die ze besteedden aan vrijwilligerswerk registreren via de website van Volontario. Circa 500 vrijwilligers hebben samen bijna 50.000 uur aan vrijwilligerswerk geregistreerd. Voor deze uren ontvingen ze VOLO’s die tijdens een markt besteed konden worden bij kraampjes van verschillende Steinse ondernemers. 90% vindt dit een goede manier van waarderen. De meest gegeven tip voor verbetering is de locatie van de kraampjes.

Aansluitend aan de markt was er een feestavond. De feestavond is als ‘leuk’ en ‘gezellig’ beoordeeld. Bezoekers vinden wel dat het programma van de feestavond in de toekomst beknopter en meer op vrijwilligers gericht mag worden.

Sport- en cultuurprijs

Voor bijzondere prestaties op het gebied van Sport- en Cultuur zijn prijzen uitgereikt. 54% van de deelnemers aan de enquête vindt deze uitreiking belangrijk, 30% heeft hierover geen mening. De uitreiking was gecombineerd met een feestavond voor vrijwilligers, 41% zou dit liever loskoppelen.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers werden gewaardeerd tijdens de Dag van de Mantelzorg op 5 november. De aanwezigen hebben dit als een fijne en gezellige middag ervaren.

Verder konden mantelzorgers de ‘Van waarde voor elkaar-pas’ en VOLO’s aanvragen. Een derde van de mantelzorgers vindt de ‘Van waarde voor elkaar-pas’ een goede manier van waarderen; ongeveer de helft vindt VOLO’s een goede manier van waarderen. Opvallend is dat niet alle mantelzorgers op de hoogte waren van de vormen van waardering.

Als mantelzorgers zelf mochten kiezen hoe de waardering er uit ziet, zouden ze meer keuze willen hebben in de besteding van het bedrag. Ook zouden ze dit graag op meerdere tijdstippen willen kunnen besteden. Het combineren van de mantelzorgwaardering met de vrijwilligerswaardering wordt afgeraden door mantelzorgers.

76% vindt het een goede zaak dat er speciaal voor jonge mantelzorgers een bol.com bon was. De regeling van vouchers voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers is niet meegenomen in de evaluatie.

En nu?

Onder de deelnemers aan de evaluatie zijn drie bol.com-cadeaubonnen verloot. De winnaars zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

De uitkomsten van de evaluatie zijn belangrijk voor de invulling van de waarderingsvormen in 2017. Een aantal deelnemers aan de enquête heeft aangegeven hierover te willen meedenken. Zij worden hiervoor uitgenodigd.

Op 20 februari wordt een bijeenkomst georganiseerd over het mantelzorgbeleid. Heeft u ideeën over hoe we mantelzorgers in onze gemeente beter kunnen ondersteunen? Stuur dan een mailtje naar administratiemro@gemeentestein.nl met als onderwerp: meedenken over mantelzorg.

Houd 1Stein en de Facebookpagina van gemeente Stein in de gaten voor het laatste nieuws over vrijwilligers- en mantelzorgwaardering en de sport- en cultuurprijs.  

Hoofdnavigatie