Uitnodiging eindpresentatie Verkeersarrangement Elsloo

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en het Dorpsplatform Elsloo / werkgroep Verkeer & Veiligheid gewerkt aan het verkeersarrangement Elsloo. In november 2016 ging de Elsloose "klankbordgroep" (een 25-tal inwoners) op locatie bij Royal HaskoningDHV samen met experts en ambtenaren aan de slag met het Verkeersarrangement Elsloo. Op maandag 20 februari aanstaande worden de resultaten hiervan gepresenteerd in het Maaslandcentrum in Elsloo om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Hoofdlijnen

Tijdens de eindpresentatie wordt op hoofdlijnen de oplossingen voor de veelbesproken locaties toegelicht en de procedure welke wordt gevolgd om deze oplossingen te verwezenlijken. Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente Stein op korte termijn kan oppakken, maar er zijn ook meldingen en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen bij verschillende tafels, daarna volgt een plenaire afsluiting waarbij eventuele nog openstaande vragen worden beantwoord.

Interesse?

Aanmelden voor de eindpresentatie kan door het sturen van een e-mail naar info@gemeentestein.nl onder vermelding van “Eindpresentatie verkeersarrangement”. Samen maken we Elsloo, Catsop en Terhagen nog mooier en veiliger!

Hoofdnavigatie