Uitnodiging Bewonersavond speelbos Elserveldstraat

Op 30 maart 2016 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden waarbij het schetsontwerp is gepresenteerd van het speelbos aan de Elserveldstraat te Elsloo. Tijdens deze avond hebben bewoners aandachts- / verbeterpunten aangedragen en hebben zich vrijwilligers aangemeld om mee te denken in het verdere proces. Samen met de werkgroep willen wij u op 18 januari aanstaande het aangepaste plan presenteren in het Maaslandcentrum in Elsloo om 19.30 uur.

Bewonersavond

Tijdens de bewonersavond wordt kort een terugblik geworpen op de herijking van het speeltuinbeleid. Hierbij kijken we naar de gevolgen die dit heeft, in de toekomst, voor de speeltuintjes gelegen aan de Mezenhof, Beukstraat/Driekuilen en Daskruid/Knoopkruid.

Vervolgens zal het aangepaste plan worden gepresenteerd en in hoofdlijnen zullen de aandachts- en verbeterpunten worden toegelicht, die in de werkgroep zijn besproken. De bewoners hebben dan ook nog de mogelijkheid om suggesties en opmerkingen te geven.

Met dit plan hopen wij op korte termijn een veilig en leuk speelbos te realiseren.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze avond door een mail met de tekst “aanmelding bewonersavond speelbos Elserveldstraat” te sturen naar: info@gemeentestein.nl

Hoofdnavigatie