Taalakkoord tegen laaggeletterdheid

Op de foto; Zittend: Wethouder Hub Janssen (Stein), wethouder Astrid Verblakt (Sittard-Geleen), wethouder Thijs van Es (Beek), Wethouder Roy van der Broek (Schinnen) Staand: Inge Elzer (stichting Lezen en Schrijven), Tom de Rooij (De Domijnen), Jos Kusters (ROC Leeuwenborgh), Lilian Klunder (Vixia), Henk Snier (Cubiss Limburg),Marc Schats (Partners in Welzijn).
 

Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken hebben de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, samen met overige partijen een samenwerkingsverband opgericht tegen laaggeletterdheid. Om deze onderlinge samenwerking te bekrachtigen is het Taalakkoord Westelijke Mijnstreek ondertekend. Het doel is gezamenlijk de laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek te voorkomen en te verminderen. Om laaggeletterdheid te verminderen zetten partijen zich in om meer bekendheid aan het probleem te geven en laaggeletterden te helpen om hun weg te vinden naar een taalcursus. Daarnaast zorgen ze voor formeel én informeel taalonderwijs, dat toegankelijk en betaalbaar is. Om laaggeletterdheid te voorkomen wordt taalplezier bij kinderen en volwassenen gestimuleerd.

Laaggeletterdheid is overal en komt in alle lagen van de bevolking voor. Doordat laaggeletterden onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen is volwaardig deelnemen aan de maatschappij vaak een probleem.

Op het thema laaggeletterdheid rust nog vaak een taboe. Daardoor is het lastig om  taalproblemen bespreekbaar te maken. Op de eerste plaats voor laaggeletterden zelf, omdat zij zich schamen en het probleem vaak verbergen. Maar ook voor de omgeving geldt dat men zich bewust moet zijn van dit probleem, signalen moet opmerken en het probleem bespreekbaar moet maken.

De partijen die zijn aangesloten zijn bij het Taalakkoord Westelijke Mijnstreek zijn: Gemeenten Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek en gemeente Schinnen, Cubiss Limburg, Vixia, Partners in Welzijn, ROC Leeuwenborgh, Stichting De Domijnen, Stichting Lezen & Schrijven.

Meer informatie:

Meer informatie over cursusaanbod: ROC Leeuwenborgh, 088-0015058 (Sylvana Oudendijk).

Je bent niet laaggeletterd, maar wilt graag helpen? Dat kan als taalvrijwilliger. Je kunt dan iemand helpen met het verbeteren van basisvaardigheden als lezen en schrijven. Je leert bijvoorbeeld een deelnemer hoe hij e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een sollicitatiegesprek voert. Je begeleidt een deelnemer een-op-een of geeft samen met een docent les aan een groepje.

Aanmelden kan via: www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger of bel  gratis 0800-0234444 voor meer informatie.

Hoofdnavigatie