Stein koploper bij talentontwikkeling van jeugd in Stein

Álle kinderen in de gemeente Stein worden in staat gesteld om hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Dat is het beoogde effect van het Lokaal Integraal Jeugdbeleid (LIJ) van Stein. Daarbij gaat het dus niet alleen om het oplossen van problemen, maar vooral om het stimuleren van de mogelijkheden die kinderen hebben. Stein behoort daarbij tot de koplopers in het afstemmen van alle disciplines rondom het kind en gezin.

Eén kind, één plan

”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde, waarmee bedoeld wordt dat een kind de beste mogelijkheden krijgt om een gezonde volwassene te worden als de hele gemeenschap daar een actieve rol bij speelt. Ook in Stein komen alle disciplines rondom een kind en het gezin samen en vormen gezamenlijk een goed functionerend netwerk. Passend onderwijs, jeugdhulp en VVE zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende partijen. Door samen deze handschoen op te pakken zet Stein hoog in wat betreft deze ontwikkeling.

De gemeente Stein is al sinds 2015 voortvarend bezig binnen het lokaal integraal jeugdbeleid. Stein is niet voor niets één van de eerste gemeenten, die een dergelijk beleid op interactieve wijze heeft ontwikkeld.

Succesvol pilotproject ‘Samen Integraal: Zo doen wij het!‘

In de lijn van het integraal jeugdbeleid loopt bij IKC de Triviant inmiddels een pilotproject dat de inhoudelijke samenwerking tussen scholen, jeugdhulp en gemeenschap moet bevorderen, ook op het gebied van kunst en cultuur, muziek, sport en bewegen. De eerste concrete gevolgen hiervan zijn al zichtbaar. Denk aan de pedagogisch medewerker die 1 dagdeel per week ondersteunt bij opvoedvragen, het lesprogramma ‘smaaklessen‘ en allerlei andere activiteiten als gevolg van het verkrijgen van het vignet ‘Gezonde School‘.

Regierol gemeente 

Wethouder Janssen is zeer positief over talentontwikkeling van jeugd en onderstreept het belang van een sterk integraal jeugdbeleid: ‘Het talent van de Steinse jeugd is het kapitaal van de Steinse samenleving. Daar willen we in investeren. Preventie, integrale aanpak, doorgaande lijn en “één kind/één gezin, één plan” zijn daarbij sleutelbegrippen. Alleen als we kunnen rekenen op de betrokkenheid van ouders en we structureel samenwerken met belangrijke partners in opvoeding, zorg en onderwijs, kunnen we hier een succes van maken. Voor de gemeente zien we hier een regierol weggelegd.’  

Hoofdnavigatie