Renovatie brug Urmond

Aanstaande maandag (28 augustus as) start aannemer Mourik-Dynniq, in opdracht van Rijkswaterstaat, met de renovatie van brug Urmond. In de praktijk betekent dit dat we de staalconstructie van de brug opnieuw conserveren, dat we de voegovergangen en de slijtlaag van het wegdek zullen vernieuwen. De werkzaamheden duren tot 1 maart 2018 en worden op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur uitgevoerd.

Welke gevolgen hebben de werkzaamheden voor het verkeer en omwonenden?

Verkeer

Tijdens de renovatiewerkzaamheden wordt de brug een aantal keer gestremd. De eerste stremming start aanstaande maandag en duurt tot en met 17 september. Deze stremming is nodig om de steigerconstructie op te bouwen en dicht te maken. In deze periode mogen auto’s en vrachtverkeer geen gebruikmaken van de hoofdrijbaan en worden in beide richtingen omgeleid via brug Berg. Voetgangers, bromfietsers en fietsers kunnen de brug tijdens deze stremmingen wél gewoon gebruiken.

Busvervoer

De stremming heeft ook gevolgen voor het busvervoer. Lijn 39 zal aan de westzijde van de brug (bij de bushalte aan de Plakstraat) omkeren en terugrijden richting Berg aan Maas. Aan de oostzijde van de brug (bij de bushalte aan de Heirstraat) komt de lijn tijdens de stremming te vervallen. Mensen die aan de oostzijde van brug Urmond wonen en toch lijn 39 willen pakken, kunnen te voet de brug oversteken en bij de bushalte aan de Plakstraat opstappen.

Geluidshinder           

Onderdeel van het renovatieproject is het stralen van (delen van) de brug. Deze straalwerkzaamheden starten op 18 september en kunnen zorgen voor geluidshinder. De aannemer heeft hier een ontheffing voor en probeert mogelijke overlast altijd tot een minimum te beperken. Rijkswaterstaat komt voor aanvang van  deze werkzaamheden met meer informatie.

Vragen/klachten

Voor vragen of het melden van klachten kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer Mourik BV, de heer A. Chotoe, op het telefoonnummer 06- 57992005 of via email achotoe@mourik.com.

Hoofdnavigatie