Recreatieve brug over Maas: Buitenkans voor Euregionale parels!

Op woensdag 22 maart jl. heeft in Kasteel Elsloo een conferentie plaatsgevonden over de totstandkoming van een grensoverschrijdende recreatieve brug over de Maas tussen Stein en Maasmechelen. Alle toekomstige participanten en belanghebbende organisaties* werden uitgenodigd voor een gezamenlijk moment van aandacht voor de brug. De conferentie werd gezamenlijk door de gemeente Maasmechelen en Stein georganiseerd in navolging van de ondertekening van de intentieverklaring op 6 maart jl. 

Bekijk de video voor een sfeerimpressie en beluister diverse enthousiaste bestuurders.

Maatschappelijke relevantie

Het doel van de conferentie is om de visie op de grensoverschrijdende brug en de maatschappelijke relevantie ervan onder de aandacht brengen en deze organisaties daarmee te enthousiasmeren en te engageren. Enthousiaste sprekers namens diverse belanghebbende organisaties hebben deze ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Verbinder van majeure lijnen

De beoogde brug werd besproken in de context van kansen, functionaliteit, haalbaarheid en draagvlak. Zo gaf mevrouw Niewierra (directeur VVV Zuid-Limburg) een toelichting op de economische en toeristische effecten en sprak de heer Schoenmaekers over de betekenis van de brug voor Gastspreker Roel Meertens (IBA) aan het woord.jpghet Rivierpark Maasvallei. De heren Smits en Meertens van respectievelijk het Kolenspoor België en Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad betitelden de brug als verbinder van majeure lijnen van ontwikkeling en toeristische passages tussen het Belgische Kolenspoor en de Nederlandse Leisure Lane.

Buitenkans voor Euregionale parels!

Wethouder Gina van Mulken (Cultuur & Maatschappij) is zeer enthousiast over deze nog te realiseren grensoverschrijdende brug en mikt op breed commitment onder de genodigde organisaties: ‘Onze gezamenlijke inspanningen zijn in het belang van heel recreatief Limburg. We leggen actief duurzame verbindingen tussen cultuur, erfgoed, natuur, toerisme & recreatie. Resumerend: een buitenkans voor beide Limburgen, een buitenkans voor Euregionale parels!’.

Op toeristisch/recreatief gebied vormt de brug zowel lokaal als regionaal een economisch waardepotentieel. Deze duurzame verbinding zal voor structurele toename van mobiliteit zorgen, hetgeen een stimulerend effect kan hebben op reeds aanwezige, maar ook toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Boost voor toerisme en economie

Schepen Erik Kortleven (Toerisme & Economie) onderstreept dit enthousiasme én de relevantie van deze brug: ‘Een kwalitatieve en aantrekkelijke fiets- en wandelrouteverbinding versterkt het economisch potentieel voor de hotels, restaurants en cafés in de beide Limburgen. Een dagrecreant besteedt gemiddeld 35 euro tijdens zijn uitstap. Als fietsers en wandelaars vlot en permanent naar de beide kanten van de Maas kunnen, creëert dit een toeristische meerwaarde voor de ganse regio en een opportuniteit voor ondernemers om een nieuw publiek aan te boren. En daar worden én de ondernemers én de recreanten beter van!’


* Genodigden zijn afgevaardigden van de provincies, de VVV’s en waterstaten uit zowel België als Nederland, maar ook Natuurmonumenten, diverse omringende gemeenten, het consortium grensmaas, IVN Stein en een aantal inwoners die participeren in DOP’s (dorpsontwikkelingsprocessen).

Hoofdnavigatie