Praatbijeenkomsten voor ‘lotgenoten’

Heeft u te maken met een ziekte of aandoening? Kom dan op maandag 6 februari naar Meers. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Bie Gerda, Kloosterstraat 19a in Meers. Iedereen is welkom!

De eerste bijeenkomst is bedoeld om met elkaar kennis te maken. Wij – initiatiefneemster Yvonne Duckers  en  gespreksleider Myriam Cuypers-Ploem uit Meers - leggen dan uit wat de bedoeling is. Ook maken wij afhankelijk van de belangstelling samen met u afspraken over eventuele vervolgbijeenkomsten. 

Wat doet het met je?

Kanker, een hart- of longaandoening, auto-immuunziekte, ms, dementie, autisme,  bipolaire stoornis en ga zo maar door: wat doet het met je? En wat doet het met de mensen om je heen? Het uitwisselen van tips en ervaringen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, kan heel verhelderend zijn en opluchting geven. Ook willen we vaker sprekers uitnodigen om practische informatie te geven. 

Iedereen is welkom

Mensen met een ziekte of aandoening, mensen die hiermee te maken hebben gehad, maar ook familie en vrienden zijn van harte welkom om elkaar Bie Gerda in Meers te ontmoeten, samen te praten, of te luisteren. Mensen uit Meers, maar ook andere mensen uit de gemeente Stein en omgeving. Jong en oud. We hopen u allemaal te mogen begroeten. Aanmelden is niet nodig.  

Deelname is gratis

Consumpties zijn voor eigen rekening. De opbrengsten hiervan komen ten goede
van het activiteitenpotje van Dorpsdagvoorziening Meers.   

Wij hopen u op 6 februari te mogen begroeten. Vragen? 

Bel gerust met Myriam Cuypers-Ploem (06-50297513) of Yvonne Duckers (046-4338249). 

Geen vervoer? Laat het ons weten. 

Hartelijke groet, Myriam en Yvonne

Hoofdnavigatie