Oproep aan Steinse hondenbezitters

De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. Honden fungeren als gastheer bij het overbrengen van Neospora-infecties onder runderen.

Ontlasting
Honden worden er zelf niet ziek van, maar brengen het via ontlasting over op runderen en koeien. Door het eten van gras of kuilvoer dat vervuild is met hondenontlasting nestelt de parasiet zich in de koe. Daardoor wordt een ongeboren kalfje verworpen. Dit leidt tot toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders.

Losloopgebieden
Het Steinse platteland met zijn groene velden nodigt uit tot een mooie wandeling om uw hond vrij te laten rennen. Maar dat kan niet overal. Gemeente Stein heeft daar losloopgebieden voor aangewezen. De weiden en akkers aangrenzend aan het losloopgebied behoren niet tot het losloopgebied.

Medewerking
De agrarische sector in Limburg staat positief tegenover recreatie in het buitengebied en is graag bereid om wandelaars en honden als gasten op voetpaden door weilanden te ontvangen. Wel vragen ze dringend uw medewerking om besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen. Laat dus geen hondenontlasting achter in de weilanden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.gemeentestein.nl onder Milieu & Afval > Hondenbeleid.

Hoofdnavigatie