Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ (SVREZL). De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De ontwerp-structuurvisie is te raadplegen via de gemeentelijke websites.  

De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein nodigen alle ondernemers in de Westelijke Mijnstreek uit voor een informatieavond op dinsdag 5 september 2017 om 19.00 uur (inloop 18:45 uur) in MFC de Grous, Heerstraat-Centrum 38, 6171 HW, Stein . Tijdens deze informatieavond zal Esther Geuting van Stec Groep de ontwerp-structuurvisie toelichten. Daarbij zal een toelichting worden gegeven over het doel, de inhoud, de wijze van totstandkoming en de vervolgprocedure van de structuurvisie. Het is niet mogelijk gedurende deze avond een zienswijze in te dienen.

Wilt u deze informatieavond bijwonen? Dan kunt u zich voor 25 augustus 2017 aanmelden per e-mail via administratiemro@gemeentestein.nl, onder vermelding van het onderwerp (informatie-bijeenkomst SVREZL). Wij hopen u als ondernemer deze avond te mogen ontmoeten.

Hoofdnavigatie