Inwoners uitgeschreven uit gemeentelijke administratie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’ volgens artikel 2.22 van de wet BRP. Dit betekent dat deze personen daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.

Neem contact op
Staat uw naam hierbij? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Stein via telefoonnummer (046) 4359 393 of per e-mail info@gemeentestein.nl.

Bezwaar

Een belanghebbende kan t/m zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein. U kunt de voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

Het betreft de volgende personen:

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Uitgeschreven per:

Kuijpers, F.G.A.

06.04.1972

Stein

29-03-2017

Kuijpers, M.R.M.

07.11.1998

Stein

29-03-2017

Hoofdnavigatie