Herinrichting vijvers Steinerbos en directe omgeving

Dit najaar start de gemeente Stein met onderhoudswerkzaamheden aan de vijvers Steinerbos en de directe omgeving ervan. De werkzaamheden zullen leiden tot een opwaardering van het gebied en het toekomstbestendig maken van de vijvers. Daarom worden de vijvers uitgebaggerd, beschoeiingen vernieuwd, natuurvriendelijke oevers aangelegd, vissteigers geplaatst en nieuwe paden rondom de vijvers worden aangelegd.

Omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de herinrichting van de vijvers en de directe omgeving ervan. Op dinsdag 19 september aanstaande vindt om 19.30 uur een inloopavond plaats in de Brasserie Steinerbos.

Tijdelijk niet vissen
Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Vanwege deze werkzaamheden kan er vanaf half oktober niet meer gevist worden in de vijvers. Inwoners met een visvergunning worden per brief geïnformeerd.

Verstrekking visvergunning
Na afronding van de werkzaamheden aan de vijvers duurt het enige tijd totdat de natuurvriendelijke oevers voldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. Als dat het geval is, zal er weer vis worden uitgezet. Naar verwachting is dit niet eerder dan het voorjaar van 2019. Voor het jaar 2018 worden geen visvergunningen verleend.

Hoofdnavigatie